Nordisk-Økumenisk stjernevandring

Nordisk-Økumenisk stjernevandring
Vejene mødes

Artikel til Katolsk Orientering, august 2010:
Af Elizabeth Knox-Seith, pilgrimspræst

Den 11. juli er det ifølge gammel tradition Sankt Kjeldsdag i Viborg. Det var den dag, den nu for længst glemte danske helgen blev saligkåret sidst i 1100-tallet. Det siges, at mange helbredelser foregik omkring hans grav, og at det skabte en del valfart til Viborg. Men reformationen satte en prompte stopper for det.

I forsøg på at række tilbage til de gamle rødder, fejrede Viborg Pilgrimscentrum Sankt Kjeldsdagen med en nordisk-økumenisk stjernevandring den 10.-11. juli. Pilgrimsgrupper kom vandrende fra Frederikshavn, Mariager, Holstebro og op af Hærvejen fra Padborg – altså fra nord, syd, øst og vest. Og enkelte kom som “havets pilgrimme”, sejlende på en gammel skonnert. Inde i Viborg blev alle modtaget i Domkirkens krypt med en velkomst-andagt i keltisk tradition. Herefter var der tilbud om fodvask, kaffe, saft og kage i Pilgrimscenterets gamle gårdhave, der ligger forbundet med domprovstens hus.

Efter en middag, hvor erfaringerne fra vandringerne blev delt, indledtes en vågenat med en længere andagt, båret af liturgisk dans og efterfulgt af middelaldermusik, spillet af gruppen Indigo Amber. Ikke alle pilgrimme var friske nok til at blive i Domkirken natten over, men de, som blev, kom til at opleve en meditativ, stille ro, som natten igennem blev støttet af andagter hver time. Deltagerne vandrede mellem de stationer, der var skabt i kirken, knyttet til døbefont, lysglobe, prædikestol, alterparti, m.v. Natten afsluttedes med liturgisk dans i krypten, og siden ledte morgenstunden ind i en højmesse i pilgrimsånd.

Fra udlandet var der besøg af Brother Hugh, der er fransiskansk broder i den anglikanske tradition og tilknyttet kommunitetet Hillfield i England. Han vandrede med gruppen, der kom fra Frederikshavn, de sidste tre dage på vejen mod Viborg og skabte med sin tilstedeværelse en god påmindelse om Den hellige Kjeld, der siges at have været Nordens Frans af Assisi.

Nogle af de bærende kræfter i arrangementet var det cyklende ægtepar, William og Alexandra Riggins, der begge er ortodokse, og som har tilbragt de sidste 13 år af deres liv på at rejse Europa tyndt som pilgrimme. Sammen med en danser fra Jena, Kathrin Mann, var de med til at stå for mange af de liturgiske elementer i pilgrimstræffet og skabte således en bro til en helt anden åndelig tradition end den, man almindeligvis møder i Viborg.

Det er håbet, at arrangementer som dette kan være en spire til en større økumenisk åbenhed og skabe fornyet opmærksomhed på de kilder, der længe har ligget “hengemt” i den folkelige bevidsthed i Danmark. Både pilgrimstræf og vågenat foregik indenfor rammerne af den luthersk-evangeliske tradition, men med en åben dør mod nogle af de åndelige landskaber, som mange pilgrimme, der bevæger sig ud på rejse i verden, ikke kan undgå at møde og lade sig inspirere af – både på den indre og ydre vandring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *